Cerere inelastică

Prin cerere inelastică (Inelastic demand) sau cererea cu elasticitate subunitară ne referim la situația în care, în condiții de caeteris paribus, creșterea prețurilor pentru anumite produse și servicii nu atrage o reducere proporțională a cererii pentru acestea. Această situație, cu cerere insensibilă la modificarea prețurilor, apare în special în cazul produselor de strictă necesitate, cum ar fi cele alimentare. Gospodăriile au nevoie de acestea și vor încerca să-și păstreze consumul aproape de nivelul normal, prin reducerea economiilor sau cheltuielilor pentru alte produse și servicii, de care se pot dispensa mai ușor.

Să luăm ca exemplu o piață în care, în urma creșterii prețului de la 8 la 12 unități monetare, are loc o scădere a cantității cerute, de la 10 la 8 bucăți.

Cerere inelastică

Elasticitate subunitară a cererii, cerere inelastică
Sursă: Grafic realizat de autor

Știm că

formula elasticității cererii

deci, in cazul nostru,

Ecp = – (8-10)/(12-8) * 8/10 = 1/2*4/5 = 4/10 = 0,4.

Elasticitatea în funcție de preț este subunitară, deci o creștere a prețurilor cauzează reducerea cantității cerute într-o proporție mai mică.

Din date putem calcula și impactul creșterii prețurilor asupra valorii vânzărilor. Vedem că inițial pe piață se vindeau produse în valoare de 80 de u.m. (Po*qo = 8*10= 80 u.m.) și, după majorare, de 96 u.m. (P1 *q1 = 12*8= 96 u.m.). Valoarea vânzărilor de pe piață crește cu 16 u.m. (80 u.m. – 96 u.m.). Cu alte cuvinte, sensibilitatea la preț a consumatorilor este una relativ scăzută.