Cheltuieli operaționale

Prin cheltuieli operaționale (Operating expenses) înțelegem sumele de bani utilizate de o firmă pentru a asigura funcționarea activităților de bază. Aceste costuri se deosebesc  de cele pentru activitățile de investiții sau financiare. Cheltuielile operaționale sunt esențiale pentru o companie pentru că pe baza lor se realizează produsele destinare vânzării. Altfel spus, prin acestea se formează sursa veniturilor firmei. De exemplu, la o firmă din domeniul industrial, în această categorie intră costurile asociate cu producția. În această categorie nu intră cheltuielile extraordinare, cum sunt cele de protocol.

cheltuieli operaționale
Expenses icons created by Icon Place – Flaticon

Pentru desemnarea acestui concept, în limba engleză se utilizează și acronimul OPEX (OPerating EXpenses).