Standardizare

Prin standardizare (Standardization) înțelegem procesul prin care sunt implementate și dezvoltate norme de producție, de proces etc. Standardizarea este esențială pentru firmele care urmăresc să-și scaleze producția. Pentru a obține loturi mari de produse cu o calitate constantă acestea trebuie să adopte, implementeze și dezvoltate norme specifice. Cum firmele sunt diferite, vor fi necesare norme particulare, dezvoltate la nivelul unității. Acestea vor ține cont de elementele particulare ale procesului de producție. Standardizarea facilitează creșterea randamentelor din cadrul organizației și îmbunătățește calitatea rezultatelor.

Standardizare
Standard icons created by Uniconlabs – Flaticon

Standardizarea este avantajoasă pentru clienții de pe piață. Aceasta permite creșterea randamentelor, deci scăderea costurilor de producție și a prețurilor. De asemenea, prin aceasta se impun niveluri minime de calitate pentru produse și servicii.