Standard de proces

Un standard de proces (Process standard) este un criteriu utilizat de către o firmă în  realizarea de bunuri sau servicii. Orice proces de producție are mai multe etape succesive. Acestea trebuie să realizate în anumite condiții pentru ca produsele să poată fi realizate eficient. De exemplu, standardele pot să prevadă cum să fie prelucrate materiile prime, în ce cantități, în cât timp să fie realizată fiecare etapă etc.

În agricultură și silvicultură, aceste standarde de proces sunt esențiale pentru a asigura sustenabilitatea exploatării. De exemplu, în silvicultură trebuie să se respecte criterii minimale care să permită pădurii să se regenereze.

standard de proces
Industry icons created by surang – Flaticon

Standardele de proces se deosebesc de cele de producție pentru că acestea sunt un set de criterii ale modului în care se realizează produsele. Cele de producție se referă la setul de criterii tehnice pe care trebuie să-l îndeplinească un produs.