Cheltuieli salariale angajator (Employer salary expenses)

Cheltuielile salariale ale angajatorului (Employer salary expenses) sunt constituite în România din totalitatea costurilor pe care le implică un angajat pentru o companie. În categoria „cheltuieli salariale angajator” sunt incluse mai multe componente. Principalele elemente sunt salariul brut și Contribuția Asiguratorie de Muncă, în cuantum de 2,25% din același venit. Salariul brut este constituit din cel net, din impozitul pe venit și din contribuțiile de asigurare socială și de sănătate. La acestea se adaugă, eventual, diferitele tipuri de tichete, cum ar fi cele de masă, de vacanță etc. Pentru tichete se datorează și impozit pe venit. Cunoașterea costurilor salariale totale este esențială pentru că permite calcularea productivității reale a muncii. Aceste cheltuieli reflectă costul real al muncii.