Cheltuieli salariale angajator

Cheltuielile salariale ale angajatorului (Employer salary expenses) sunt constituite în România din totalitatea costurilor pe care le implică un angajat pentru o companie. În categoria „cheltuieli salariale angajator” sunt incluse mai multe componente. Principalele elemente sunt salariul brut și Contribuția Asiguratorie de Muncă, în cuantum de 2,25% din același venit. Salariul brut este constituit din cel net, din impozitul pe venit și din contribuțiile de asigurare socială și de sănătate. La acestea se adaugă, eventual, diferitele tipuri de tichete, cum ar fi cele de masă, de vacanță etc. Pentru tichete se datorează și impozit pe venit. Cunoașterea costurilor salariale totale este esențială pentru că permite calcularea productivității reale a muncii. Aceste cheltuieli reflectă costul real al muncii.

Cheltuieli salariale angajator
Image by storyset on Freepik

În forma cea mai simplă, cheltuielile salariale ale angajatorului pot fi scrise în felul următor:

Csa = Sb + CAM

unde,

  • Csa – cheltuieli salariale angajator;
  • Sb – salariu brut;
  • CAM – contribuții asiguratorii de muncă.

Cum CAM este 2,25% din salariul brut, cheltuielile salariale ale angajatorului pot fi scrise astfel:

Csa = Sb +2,25%*Sb

Csa = 102,25%*Sb

Primele și tichetele pe care o organizație le oferă angajatului său sunt asimilate veniturilor salariale. Deci, în lunile în care un angajat beneficiază de bonusuri, dimensiunea salariului brut se ajustează cu acestea. Valorile excepționale ale salariului brut, care conțin bonusuri, influențează direct dimensiunea contribuțiilor asiguratorii de muncă și, deci, cheltuielile angajatorului.