Salariu net

Un salariu net (Net wage) este suma de bani care îi rămâne unui salariat pentru munca prestată, într-o anumită perioadă de timp, după reținerea tuturor contribuțiilor. Aceasta este suma de bani care intră în contul angajatului și poate fi utilizată pentru consum. În reținerile din salariul brut sunt incluse:

  • contribuțiile de asigurare socială (CAS);
  • contribuțiilor de asigurare socială de sănătate (CASS);
  • impozitul pe venit, după aplicarea eventualelor deduceri.

Astfel, din salariul brut se opresc contribuțiile de asigurare socială și cele de asigurare socială de sănătate și se obține venitul impozitabil. Pe acesta din urmă se impune impozitul pe venit de 10%. Pentru unele categorii profesionale din România există în vigoare scutiri de la plata acestui impozit. În cazul lor, salariul net este egal cu venitul impozitabil (considerând că impozitul este 0%).

Calcul salariu net

La modul general, salariul net se calculează folosind următoarea formulă:

Sn = Sb – CAS – CASS – Iv

unde,

  • Sb – salariu brut;
  • Iv – impozit pe venit.

Este foarte important să notăm că CAS și CASS se exprimă ca procent din salariul brut. Impozitul pe venit se aplică pe venitul impozitabil. Acesta din urmă se calculează cu următoarea formulă:

Vi = Sb – CAS – CASS

unde,

  • Vi – venit impozitabil;
  • CAS = 25% * Sb = 0,25*Sb;
  • CASS = 10% * Sb = 0,1*Sb.

deci,

Vi = Sb – 0,25Sb –  0,1Sb

Vi = 0,65Sb

Știind că impozitul pe venit este 10% din venitul impozitabil, putem exprima salariul net în funcție de cel brut.

Sn = Vi – Iv = Vi – 10% * Iv

Sn = 0,65Sb – 10%*0,65Sb

Sn = 0,65Sb -0,065Sb = 0,585Sb

Sn = 58,5% * Sb

Altfel spus, venitul net al salariatului reprezintă 58,5% din cel brut. În cazul altor categorii profesionale procentul urcă la 65%. Desigur, acesta este un calcul simplist. În realitate, veniturile mici beneficiază de unele deduceri la impozit. De asemenea, există tot felul de tichete (de masă, de vacanță etc) care sunt scutite de CAS și CASS. Are loc astfel o ușoară creștere a  venitului net raportat la cel brut.

Pentru a înțelege cum se calculează salariul net, puteți viziona și următoarea explicație.