Comerț interior (Inland Trade)

Comerțul interior (Inland Trade) se referă la comercializarea de produse și servicii între granițele unei țări. De obicei, acest tip de comerț interior are o pondere mai mare ca cel internațional, în formarea PIB-ului. Prin acest tip de comerț se satisface cea mai mare parte a necesarului de consum intern.