Comerț interior

Comerțul interior (Inland Trade) se referă la comercializarea de produse și servicii între granițele unei țări. În cadrul comerțului interior sunt tranzacționate produse și servicii realizate pe plan intern. Altfel spus, este vorba despre relațiile comerciale care nu presupun tranzitarea frontierelor. De obicei, acest tip de comerț interior are o pondere mai mare decât cel internațional, în formarea PIB-ului. Prin acest tip de comerț se satisface cea mai mare parte a necesarului de consum intern. Acest lucru se explică prin faptul că, de obicei, majoritatea produselor și serviciilor de strică necesitate se realizează pe plan intern.

comerț intern
E icons created by Vectors Tank – Flaticon