Comerț fictiv (Fictitious Trade)

Prin comerț fictiv (Fictitious Trade) ne referim la o tranzacție promisiune, care este înregistrată cu o dată din viitor. În momentul în care tranzacția are loc, datele înregistrate, privind cantitatea și momentul schimbului, sunt actualizate conform noii situații.

(2) Conceptul de comerț fictiv se poate referi și la scheme ilicite în care înregistrarea contabilă nu este însoțită de o tranzacție propriu-zisă. Scopul comerțului fictiv fiind în acest caz de delapidare a fondurilor companiei. De exemplu, prin emiterea de facturi fictive unele companii își extrag în mod ilegal bani din casă sau din bancă. Strategia este ilegală și riscantă, pentru că facturile implică relații bilaterale și autoritățile fiscale pot verifica dacă tranzacația are corespondent.