Comerț de tranzit (Tranzit Trade)

Comerțul de tranzit (Tranzit Trade) privește activitățile economice de transport produse, pe teritoriul unei țări, care nu este de destinație. Țara de tranzit asigură doar culoarul de transport, aceasta nu este o parte directă în tranzacția internațională. Prin activitatea de comerț de tranzit se asigură circulația produselor între granița de intrare în țară și cea de ieșire.