Comerț bilateral (Bilateral trade)

Comerțul bilateral (Bilateral trade) se referă la schimburile comerciale de produse și servicii dintre două țări. De obicei, prin comerț bilateral ne referim la țările care promovează liberul schimb prin reducerea sau chiar eliminarea barierelor. Exemple de bariere în calea comerțului pot fi taxele vamale, cotele cantitative de importuri etc.