Comerț strategic (Strategic trade)

Prin comerț strategic (Strategic trade) ne referim la teoria economică prin care se analizează politica (legislația) adoptată de unele țări, în ceea ce privește relațiile dintre companiile multinaționale pe piețele de oligopol. Prin această legislație se urmărește sprijinirea firmelor interne pentru a favoriza:

  • dezvoltarea economiei locale;
  • păstrarea profiturilor în țară;
  • creșterea bunăstării generale.

Ca elemente ale acestor politici, putem menționa subvenții la export, taxarea importurilor, sprijinirea activităților de cercetare și dezvoltare etc. Aceste tipuri de intervenții ale guvernelor locale sunt limitate prin acordurile comerciale dintre țări.