Comerț mondial (Global Trade)

Comerțul mondial (Global Trade) se referă la toate exporturile și importurile de produse și servicii între țările lumii. Prin comerțul mondial, pe piețele domestice se obține acces la produse și servicii care altfel nu ar fi disponibile. Activitatea de comerț mondial facilitează creșterea concurenței pe piețele locale și formarea de prețuri competitive.