Comerț invizibil (Invisible Trade)

Comerțul invizibil (Invisible Trade) se referă la tranzacțiile internaționale care nu presupun schimbul de bunuri tangibile. Exemple de tranzacții, care se încadrează în acest tip de comerț invizibil, sunt serviciile financiare internaționale, turismul, cheltuieli transport etc. În principiu, în cadrul comerțului invizibil sunt incluse serviciile care se tranzacționează pe plan internațional.