Confiscare (Confiscation)

Prin confiscare (Confiscation) înțelegem o formă legală de trecere gratuită a unei proprietăți, de la o persoană privată la o autoritate publică, în baza unei sentințe judecătorești. Confiscarea este utilizată atunci când se dovedește că o persoană și-a acumulat averea prin mijloace ilicite. Exemple de mijloace ilicite de acumulare a averii pot să fie evaziunea fiscală, traficul cu substanțe interzise, contrabanda etc. Un scop al confiscării este recuperarea prejudiciului creat.

confiscare
Confiscate icons created by Afian Rochmah Afif – Flaticon

A nu se confunda confiscarea cu naționalizarea. Chiar dacă uneori naționalizarea se face prin confiscarea bunurilor, motivația este diferită. În plus, în cazul naționalizării sunt preluate active obținute pe cale legală.