Daune cominatorii (Comminatory damages)

Prin daune cominatorii (Comminatory damages) înțelegem sancțiunile  prin care datornicii sunt obligați să achite periodic sume de bani, până la stingerea datoriilor lor. Acest tip de daune sunt prevăzute în dreptul românesc. Sancțiunea se aplică când o persoană nu își îndeplinește o obligație și încetează în momentul achitării ei. Când obligația este stinsă de facto, valoarea daunelor cominatorii se ajustează la cea a pagubei propriu-zise.