Consum autonom (Autonomous consumption)

Prin consum autonom (Autonomous consumption) înțelegem acele cheltuieli minimale ale populației, efectuate chiar și când nu există venituri disponibile. Pentru a efectua aceste cheltuieli inevitabile de subzistență, indivizii se vor împrumuta sau își vor folosi economiile. Deci, chiar și când nu vor câștiga venituri, indivizii vor continua să consume la un nivel minimal, de subzistență.