Consum autonom

Prin consum autonom (Autonomous consumption) înțelegem acele cheltuieli minimale ale populației, efectuate chiar și când nu există venituri disponibile. Pentru a efectua aceste cheltuieli inevitabile de subzistență, indivizii se vor împrumuta sau își vor folosi economiile. El se va afla într-o situație de dezeconomisire. De asemenea, ei pot să-și lichideze activele acumulate anterior sau Deci, chiar și când nu vor câștiga venituri, indivizii vor continua să consume la un nivel minimal, de subzistență. Venitul unui individ trebuie să depășească nivelul consumului autonom pentru ca acesta să poată să înceapă să economisească. Până la acest nivel, indivizii nu își pot manifesta preferința pentru economisire pentru că nu pot reduce consumul.

consum autonom
Consumption icons created by Eucalyp – Flaticon