Consum autonom (Autonomous consumption)

Prin consum autonom (Autonomous consumption) înțelegem acele cheltuieli minimale ale populației, efectuate chiar și când nu există venituri disponibile. Pentru a efectua aceste cheltuieli inevitabile de subzistență, indivizii se vor împrumuta sau își vor folosi economiile.