Contabilitate în partidă simplă

Prin contabilitate în partidă simplă (Single-entry accounting) înțelegem un sistem simplificat de înregistrare a tranzacțiilor. Acest tip de contabilitate presupune înregistrarea tranzacțiilor ca intrări unice, de venituri sau de cheltuieli. În unele țări, acest tip de contabilitate este utilizat de firmele mici și liberii profesioniști pentru a-și urmări  tranzacțiile financiare. Este vorba în special de entitățile care au puține tranzacții și un nivel scăzut de complexitate. În contabilitatea în partidă simplă nu se realizează bilanțuri.

contabilitate în partidă simplă
Bookkeeping icons created by Flat Icons – Flaticon

Spre deosebire de contabilitatea în partidă dublă, acest sistem de înregistrare al tranzacțiilor nu oferă o imagine completă a sănătății financiare a unei afaceri. De asemenea, deoarece tranzacțiile sunt înregistrate o singură dată, este mai dificilă identificarea erorilor de către cei care o utilizează. În plus, autoritățile de control pot avea dificultăți în identificarea tentativelor de fraudă.