Contabilitate

Prin contabilitate (Bookkeeping) ne referim la o ramură a științei economice care se ocupă cu înregistrarea, analiza și interpretarea datelor financiare ale unei persoane juridice. Datele înregistrate sunt utilizate pentru pregătirea declarațiilor financiare (bilanț, flux de numerar, cont de profit și pierdere etc.) și al rapoartelor analitice. Aceste declarații sunt esențiale pentru deciziile manageriale, informarea asociaților și autoritățile de control. Contabilitatea se poate ține în partidă simplă sau dublă. În România se utilizează cea în partidă dublă.

Contabilitate
Bookkeeping icons created by Payungkead – Flaticon

La rândul ei, contabilitatea poate fi primară, de gestiune, financiară, de costuri, de audit etc.

Contabilitatea are un rol esențial în urmărirea performanțelor financiare ale unei organizații cu statut juridic.