Dreapta bugetară

Dreapta bugetară (Budget line) este un instrument grafic care reflectă constrângerea bugetară a individului sau gospodăriei, care trebuie să-și împartă venitul disponibil pentru achiziția a două bunuri. O persoană care vrea să-și satisfacă o nevoie trebuie să achiziționeze un bun pentru a reuși acest lucru. Ea nu va putea cumpăra o cantitate nelimitată, ci va trebui să se încadreze în venitul (bugetul) de care dispune). Acesta nu poate cumpăra o cantitate mai mare decât îi permite venitul său. De exemplu, pentru bunul x, constrângerea bugetară se va putea calcula cu formula următoare:

Cbx = Vd/Px

qmX = Cbx

unde,

  • Cbx – constrângere bugetară în achiziția bunului x;
  • Vd – venit disponibil;
  • Px – prețul lui x.
  • qmx – cantitatea maximă din x care poate fi achiziționată cu venitul disponibil.

În teoria consumatorului, dreapta bugetară se utilizează într-un model în care există două bunuri de consum. Cu ajutorul dreptei se identifică echilibrul consumatorului, adică punctul în care nivelul său de satisfacție este maxim.

dreapta bugetară
Sursa: Inițiativa Privată

Pentru a construi această dreaptă, avem nevoie de un sistem în care pe ordonată este reprezentată cantitatea maximă din bunul X care poate fi achiziționată și pe abscisă cantitatea maximă din bunul Y.  Față de situația exemplificată mai sus, venitul disponibil va fi utilizat pentru achiziția a două bunuri. Astfel, vom avea:

Vd = Px*qx + Py*qy

Cantitatea maximă din bunul X va fi achiziționată dacă nu se distribuie nimic din venit către bunul y.

Vd = Px*qx  + Py*0 = Px*qx

deci,

qmx = Vd/Px

Pentru cantitatea maximă din Y, x trebuie să fie zero.

Vd = Px*0 + Py*qy = Py*qy

deci,

qmy = Vd/Py