Știința economică

Știința economică (Economic science) este o ramură a științelor sociale. Aceasta studiază modul în care sunt produse, distribuite și consumate produsele și serviciile într-un sistem economic. De asemenea, aceasta analizează modul în care sunt alocate resursele rare în economie. Modul în care individul decide ce să cumpere și firma ce să producă este de asemenea o preocupare majoră a economiei.

știința economică
Scholar icons created by smashingstocks – Flaticon

Această ramură a științelor sociale analizează relațiile economice la nivel micro și macroeconomic. La rândul ei, știința economică poate fi împărțită în mai multe direcții de studii, teoretice și aplicate. În cadrul științei, se pot studia economie generală, relații economice internaționale, finanțe, managementul marketingului, management, economie agricolă, cibernetică economică și multe altele.