Teoria alegerii raționale

Teoria alegerii raționale (Theory of rational choice) este un concept din economie, conform căruia indivizii acționează calculat, în funcție de preferințele personale. Această teorie este folosită intensiv în modelarea modului în care indivizii aleg o acțiune în detrimentul alteia. Teoria alegerii raționale permite analizarea societății plecând de la elementele componente, adică indivizii. Teoretic, fiecare individ alege în mod rațional între variantele de consum. Astfel,  pentru a alege rațional fiecare individ ar trebui să facă o comparație a costurilor și beneficiilor pentru fiecare alternativă de consum.

Originea acestei teorii poate fi găsită în lucrările lui Adam Smith.

teoria alegerii raționale
Rational icons created by Freepik – Flaticon

Vezi și homo oeconomicus.