Teoria alegerii raționale (Theory of rational choice)

Teoria alegerii raționale (Theory of rational choice) este un curent de gândire economic conform căruia indivizii acționează în funcție de preferințele personale. Această teorie este folosită intensiv în modelarea modului în care indivizii aleg o acțiune în detrimentul alteia. Teoria alegerii raționale permite analizarea societății plecând de la elementele componente, adică indivizii. Teoretic, fiecare individ alege în mod rațional între variantele de consum.