Homo Oeconomicus

Homo Oeconomicus reprezintă un om concept, o ființă perfect rațională capabilă să aleagă cele mai bune alternative existente. Acest concept de ființă rațională a fost propus de John Stuart Mill într-un eseu din 1836 „On the definition of Political Economy and on the method of investigation proper to it”. 

Homo oeconomicus
Thinker icons created by Kalashnyk – Flaticon

Homo Oeconomicus reprezintă o ființă ideală cu o capacitatea infinită de a lua decizii raționale. Omul rațional a fost folosit extensiv în modele economice care studiază dorința individului de a-și maximiza utilitatea totală. Conceptul este  criticat de mai multe școli economice, acestea punând sub semnul întrebării raționalitatea individului.

Chiar dacă nu există indivizi perfect raționali, conceptul este folositor în explicarea unor principii economice. Astfel, raționalitatea indivizilor este esențială în explicarea unor idei precum utilitatea, satisfacția, decizia economică etc. De asemenea, el este util și în stabilirea premiselor de bază pentru unele modele aplicative. De exemplu, un fenomen economic va fi explicat în condiții de raționalitate. Dacă apar factori care determină comportamente iraționale, evoluțiile economice vor fi impredictibile.

Raționalitatea individului presupune ca acesta să acționeze într-o manieră predictibilă. De exemplu, într-o ierarhizare a trebuințelor pe baza piramidei lui Maslow, individul ar trebui să-și satisfacă nevoile de la bază spre vârf.