Hotărârea AGA (GMS Resolution)

Hotărârea AGA (GMS Resolution) este o decizie obligatorie luată în cadrul Adunării Generale a Asociaților (General Meeting of Shareholders). Adunarea Generală a Asociaților este organul de deliberare și decizie al unei societăți comerciale, format din totalitatea asociaților. Hotărârile AGA se iau prin vot deschis și sunt obligatorii, cu condiția să nu contravină legilor țării. Pentru a vizualiza modele de hotărâri AGA, puteți accesa linkul acesta.

hotărârea AGA
Meeting icons created by Eucalyp – Flaticon

Hotârârea asociaților este emisă sub forma unui document în care se consemnează deciziile din cadrul Adunării. Pentru ca documentul să aibă putere legală el trebuie să conțină informații legate de data la care a avut loc Adunarea Asociaților, strucura acționariatului și semnăturile acestora. Documentul trebuie semnat de toți asociații olograf sau cu semnătură calificată electronică. Legislația nu permite utilizarea ambelor tipuri de semnături.