Management (Management)

Managementul (Management) este procesul prin care o organizație, orientată spre profit sau nu, este administrată. Managementul presupune elaborarea strategilor organizației și coordonarea angajaților sau a altor persoane semnificative în vederea atingerii obiectivelor. În acest proces se folosesc toate resursele disponibile, naturale, financiare, tehnologice, informaționale și umane. Managementul se referă și la actul de creare și menținere a unui mediu de afaceri, în care persoanele implicate în organizație (angajați sau voluntari) pot colabora eficient în atingerea obiectivelor.