Managementul riscului (Risk Management)

Managementul riscului (Risk Management) se referă la procesul prin care sunt identificate, evaluate și controlate amenințările potențiale pe care o organizație le poate întâmpina în atingerea obiectivelor legate de venituri și capital. Managementul riscului poate administra amenințări potențiale din diferite surse. De exemplu, riscurile pot proveni din: incertitudini legale; dificultăți în obținerea finanțărilor; erori de management; probleme de mediu; accidente; probleme legate de administrarea datelor sensibile; etc.