Managementul riscului (Risk Management)

Managementul riscului (Risk Management) se referă la procesul prin care sunt identificate, evaluate și controlate amenințările potențiale pe care o organizație le poate întâmpina în atingerea obiectivelor legate de venituri și capital. Managementul riscului poate administra amenințări potențiale din diferite surse. De exemplu, riscurile pot proveni din:

  • incertitudini legale;
  • dificultăți în obținerea finanțărilor;
  • erori de management;
  • probleme de mediu (poluări, contaminări);
  • accidente de muncă;
  • accidente auto cu flota organizației;
  • probleme legate de administrarea datelor sensibile;
  • orice eveniment neprevăzut, pentru care angajații organizației  nu sunt pregătiți;
  • etc.
Managementul riscului
Risk icons created by Chattapat.k – Flaticon

Prin administrarea riscurilor, se diminuează șansele ca organizația să fie vulnerabilă în cazul îndeplinirii lor.