Managementul Cercetării și Dezvoltării

Managementul Cercetării și Dezvoltării (R&D Management) este o ramură a domeniului administrării afacerilor. Această ramură este dedicată coordonării proceselor de Cercetare & Dezvoltare și a unităților dedicate. Managementul Cercetării și Dezvoltării coordonează și transferul cunoștințelor și tehnologiei către alte organizații sau departamente implicate în procesul de inovare. Activitatea de cercetare și dezvoltare este una crucială în organizațiile inovative, din domenii în care există o concurență puternică. În lipsa inovării constante și a anticipării trendurilor, companiile riscă să-și piardă pozițiile pe piață.

Managementul cercetării și dezvoltării
Research icons created by Eucalyp – Flaticon

De multe ori, cercetarea și inovarea pot să fie orientate în direcții care nu țin cont de trendurile de pe piață. De exemplu, Kodac a fost liderul incontestabil al pieței aparatelor de fotografiat, dar nu a acordat importanța necesară tehnologiei digitale. Deși Kodac a investit semnificativ în cercetare & dezvoltare, nu a reușit să evite falimentul.  Ulterior, compania a vândute patente și brevete în valoare de $600 de milioane.