Profit contabil

Prin profit contabil înțelegem diferența pozitivă dintre veniturile și cheltuielile totale ale unui persoane juridice. Acesta este un indicator al performanței financiare a societăților financiare. El se referă la venitul care rămâne după plata tuturor cheltuielilor, inclusiv impozitele și dobânzile.

profit contabil
Coin icons created by Freepik – Flaticon

Profitul contabil poate să fie diferit de cel economic, deoarece este afectat de diferite ajustări contabil sau de deprecierea activelor.

Profitul contabil este o parte a celui fiscal. Practic, profitul fiscal reprezintă partea impozitabilă a acestuia.

Pf = Pc – Vn + Cnf

unde,

  • Pf – profit fiscal;
  • Pc – profit contabil;
  • Vn – venituri neimpozabile;
  • Cnf – cheltuieli nedeductibile fiscal.