Legea cererii

Legea cererii (Law of demand) este un principiu fundamental în economie conform căruia există o relație inversă între cantitatea cerută și prețurile bunurilor. Astfel, când prețul unui bun scade, cererea pentru acesta crește. Similar, când prețul bunului crește, cererea pentru el scade. Această relație este analizată în condiții de caeteris paribus, adică alți factori nu se schimbă pe piață.

Legea cererii
Aggregate demand icons created by Good Ware – Flaticon

Această relație poate fi ilustrată grafic de o curbă a cererii standard. În figura de mai sus, avem reprezentată curba cererii pentru un bun. Pe axa verticală este reprezentat prețul bunului. Pe axa orizontală este reprezentată cantitatea cerută din acel bun. Vedem în figura de mai sus că o scădere a prețului determină o creștere a cantității. Ca urmare a acestei relații curba cererii are o pantă negativă.

Vezi și legea ofertei.