Legea ofertei

Legea ofertei (Law of supply) este un principiu economic conform căruia o creștere a prețurilor de pe piață îi va determina pe producători să majoreze oferta.  Astfel, când prețul unui bun scade, oferta pentru acesta se reduce. Similar, când prețul bunului crește, oferta pentru el se majorează. Această lege descrie o relație în condiții de caeteris paribus. Altfel spus, restul factorilor de pe piață nu se modifică.

Legea ofertei
Aggregate supply icons created by orvipixel – Flaticon

Această relație poate fi ilustrată grafic de o curbă a ofertei standard. În figura de mai sus, avem reprezentată curba ofertei pentru un bun. Pe axa verticală este reprezentat prețul bunului. Pe axa orizontală este reprezentată cantitatea cerută din acel bun. Vedem în figura de mai sus că o creștere a prețului determină o creștere a cantității oferite. Ca urmare a acestei relații curba cererii are o pantă pozitivă.

Vezi și legea cererii.