Contract de comodat

Contractul de comodat (Commodatum contract) este un acord legal între două părți prin care o parte, numită comodant, îi cedează celeilalte părți, numită comodatar, spre folosință bunuri proprii, precum autoturisme, clădiri etc., fără nicio remunerație sau recompensă. Acest tip de contract este folosit pe scară largă în micile SRL-uri care nu sunt încă suficient de capitalizate.

Contractele de comodat se realizează sub semnătură proprie, deci pot fi încheiate fără participarea unui jurist. Desigur, pentru siguranță se recomandă consultarea unui specialist în drept. În România, acestea pot fi încheiate doar cu semnătură olografă sau cu una electronică, dacă aceasta este calificată. În principiu, documentul trebuie să fie semnat  într-un singur mod, adică exclusiv olograf sau electronic.

În afacerile, din România, aflate la început de drum, se folosesc frecvent astfel de contracte. Antreprenorii încearcă să compenseze lipsa activelor din companie prin cedarea dreptului de folosință a unor bunuri personale. Contractele se realizează între o persoană fizică (comodant) și cea juridică (comodatar). Se folosesc, cu precădere, contractul de comodat pentru sediul social și contractul de comodat pentru utilizarea autoturismului personal.

Contract de comodat
Image by iconicbestiary on Freepik

Pentru a consulta diferite modele de contracte de comodat, puteți accesa următoarele link-uri: