Contribuția Asiguratorie de Muncă (CAM)

Contribuția Asiguratorie de Muncă (Work Insurance Contribution) este singura contribuție socială datorată de către angajator pentru angajații săi. Prin aceasta angajații sunt asigurați împotriva riscurilor asociate cu șomajul, cu concediile medicale etc. Aceasta se calculează prin aplicarea unui procent de 2,25% pe nivelul salarial brut. Pentru salariații din construcții, cu salarii brute între 3.000 și 30.000 se aplică doar o cotă de 0,3375%. Banii care sunt colectați din Contribuția Asiguratorie de Muncă sunt distribuiți după cum urmează:

  • 15% către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;
  • 20% către Bugetul asigurărilor pentru șomaj;
  • 5% către Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
  • 40% către Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;
  • 20% într-un cont distinct al bugetului de stat.
contribuția asiguratorie de muncă
Professional icons created by flatart_icons – Flaticon