Redevența (Royalty)

Redevența (Royalty) este o sumă de bani, stabilită contractual, care este plătită proprietarilor unor active, de către utilizatorii acestora. Redevența se plătește proprietarilor activelor, corporale sau necorporale, pentru dreptul de folosință.