Cost de transport (Transportation cost)

Costurile de transport (Transportation cost) reprezintă totalitatea cheltuielilor făcute de către o companie pentru a-și transfera resurse, mărfuri, produse, active etc. dintr-o locație în alta. Costurile de transport au mai multe componente, de la cheltuieli legate de transportator, până la asigurarea bunurilor. În mod normal, costurile de transport sunt cuprinse în costul total al produselor. Cu alte cuvintem acestea sunt transferate consumatorului final prin prețul de achiziție.