Cost mediu ponderat al capitalului

Conceptul de cost mediu ponderat al capitalului (The Weighted Average Cost of Capital – WACC) se referă la datoriile medii ale unei companii aferente emisiunii de acțiuni, obligațiuni etc. după deducerea taxelor. Practic, CMPP se referă la rata pe care o companie se așteaptă să o plătească pentru a-și finanța activitatea.

Cost mediu ponderat al capitalului
Capital icons created by Eucalyp – Flaticon

Practic, cu ajutorul calculării costului mediu se poate determina rata de rambursare cerută de investitori pentru aprovizionarea cu capital.

Acest cost variază în funcție de performanțele companiile și ale titlurilor lor de valoare. Astfel, o companie stabilă, cu indicatori financiari solizi și o volatilitate scăzută a acțiunilor va avea un cost de finanțare relativ scăzut. Pe de altă parte, pentru o firmă cu acțiuni volatile acest cost va fi relativ ridicat.