Creștere economică sustenabilă (Sustainable economic growth)

Prin creștere economică sustenabilă (Sustainable economic growth) înțelegem situația în care trendul pozitiv al Produsului Intern Brut poate fi susținut, pe termen mediu și lung, fără epuizarea resurselor utilizate în procesul de producție. Ideea principală a conceptului este că dacă resursele economice sunt exploatate până la epuizare se reduce potențialul de creștere viitor. Ideal este ca în activitățile industriale să se practice o exploatare echilibrată a resurselor economice. Accentul trebuie să fie pus pe utilizarea regenerabile sau care pot fi reciclate complet.  În acest mod sunt asigurate și perspectivele unei creștere viitoare sănătoase.

Omenirea se confruntă cu o provocare majoră în zona industriei energetice. Este extrem de dificilă identificarea de surse energetice regenerabile și cu impact minim asupra mediului. De exemplu, hidroenergia presupune transformarea profundă a mediului înconjurător. De asemenea, stocarea de energie este problematică pentru că presupune utilizarea de resurse rare.