Curbă de indiferență

Curba de indiferență (Indifference curve) este un grafic care arată o combinație de două bunuri care oferă satisfacție și utilitate egală consumatorului. Pentru că pe o curbă se obține același nivel de satisfacție, consumatorul este indiferent la combinația dintre cele două bunuri. Curbele de indiferență sunt dispozitive utilizate în microeconomie pentru a analiza modul în care sunt satisfăcute preferințele consumatorilor, în condițiile limitărilor bugetare. Principiile curbelor de indiferență se utilizează cu precădere în studiul economiei bunăstării.

Curbele de indiferență sunt convexe, descrescătoare și intersecția lor este imposibilă. Fiecare curbă de indiferență reprezintă o combinație de consum a două bunuri, X și Y,  în condițiile unui buget dat. Creșterea sau scăderea bugetului duce la formarea unor alte curbe de indiferențe, la dreapta sau stânga de cea inițială. Toate posibilitățile de consum formează harta curbelor de indiferență.

Harta curbelor de indiferență
Sursă: Inițiativa Privată

Curbele sunt convexe

Curbele de indiferență sunt convexe deci, în condițiile unui buget dat, un individ va trebui să-și scadă consumul dintr-un bun pentru a putea să-l crească pe celălalt. În grafic, pentru creșterea cantității lui X, de la X1 la X2, este necesară scăderea cantității din Y, de la Y1 la Y2. Pentru a-și păstra nivelul de utilitate totală, un individ trebuie să compenseze scăderea consumului unui bun prin creșterea consumului celuilalt.

Curbele sunt descrescătoare

Curbele de indiferență sunt descrescătoare de la stânga la dreapta. Când un individ renunță la unități din bunul X va majora consumul din Y, pentru a-și păstra neschimbată Utilitatea totală.

Curbele nu se intersectează

Curbele de indiferență nu se intersectează pentru că fiecare reprezintă o combinație de bunuri, X și Y, care permite obținerea unui anumit nivel al Utilității Totale. Dacă două curbe de indiferență s-ar intersecta, ar însemna că Utilitatea Totală a curbei inferioare este sub potențialul ei.  Cu alte cuvinte, combinația de X și Y ar fi realizată prin utilizarea ineficientă a bugetului.