Identitatea lui Walras

Identitatea lui Walras (Walras identity) afirmă că valoarea achizițiilor pregătite pe o piață este egală cu cea a vânzărilor planificate. Acest concept are un rol fundamental în teoria echilibrului general din economie. Conform acestei identități contabile, suma cererilor în exces, pentru bunurile de pe toate piețele, trebuie să fie egală cu zero. Altfel spus, excesul de cerere pentru bunuri și servicii dintr-o economie trebuie să fie zero pentru ca piețele să fie în echilibru.

Matematic, această relație se scrie în felul următor:

∑(pi * xi) = 0

unde,

  • pi – prețul bunului i;
  • xi – excesul de cerere pentru bunul i.

Practic, partea stângă reprezintă suma produselor prețurilor și cererii în exces de pe toate piețele.

Identitatea lui Walras
Equilibrium icons created by Freepik – Flaticon