Identitatea lui Walras (Walras identity)

Identitatea lui Walras (Walras identity) afirmă că valoarea achizițiilor pregătite pe o piață este egală cu cea a vânzărilor planificate.