Data scadenței (Due date)

Data scadenței (Due date) este ziua particulară în care trebuie îndeplinită o obligație contractuală sau efectuată o plată stabilită anterior.