Data maturității obligațiunii (Bond maturity date)

Data maturității obligațiunii (Bond maturity date) reprezintă ziua în care un titlu de valoare de acest fel este scadent. În data tipărită pe certificatul propriu-zis al obligațiunii i se plătește principalul investitorului și încetează plata dobânzilor.

data maturității obligațiunii
Equity icons created by GOWI – Flaticon

Data maturității obligațiunii este un element esențial pentru modul de funcționare al acestot titluri de valoare. Valoarea de tranzacționare a unei obligațiuni este afectată de cât de apropiată este scandența acesteia. Distanța temporală până la această dată exprimă perioada în care obligațiunea mai este viabilă.

Durata maximă a unei obligațiuni se înregistrează când este emisă, moment din care începe să descrească.