Data maturității obligațiunii

Data maturității obligațiunii (Bond maturity date) reprezintă ziua în care un titlu de valoare de acest fel este scadent. În data tipărită pe certificatul propriu-zis al obligațiunii i se plătește principalul investitorului și încetează plata dobânzilor.

data maturității obligațiunii
Equity icons created by GOWI – Flaticon

Data maturității obligațiunii este un element esențial pentru modul de funcționare al acestot titluri de valoare. Valoarea de tranzacționare a unei obligațiuni este afectată de cât de apropiată este scandența acesteia. Distanța temporală până la această dată exprimă perioada în care obligațiunea mai este viabilă.

Durata maximă a unei obligațiuni se înregistrează când este emisă, moment din care începe să descrească.