Decalaj tehnologic (Technology gap)

Prin decalaj tehnologic (Technology gap) înțelegem intervalul de timp dintre apariția unei tehnologii noi și achiziția și implementarea ei. O companie care implementează o tehnologie nouă va avea un avantaj competitiv pentru câțiva ani.

(2) Decalajul tehnologic se referă și la dotarea tehnologică a unei țări, raportată la alte state. Aceasta poate genera un avantaj competitiv și permite producția și exportul în condiții avantajoase.