Decalaj recesionist

Decalajul recesionist (Recessionary gap) este un concept macroeconomic care se referă la situația în care PIB-ul real al unei țări este inferior PIB-ului în situație de angajare deplină (ocupare deplină). Cu alte cuvinte, când avem decalaj recesionist, PIB-ul este sub nivelul său potențial. Prin PIB potențial înțelegem acel nivel al produsului național care corespunde utilizării factorilor de producție la capacitatea lor deplină. Decalajul poate fi calculat cu ajutorul următoarei formule:

formulă decalaj recesionist

unde,

  • Dr  – decalaj recesionist (fiind decalaj, va avea valoare negativă);
  • PIBr – produs intern brut real;
  • PIBod – produs intern brut în condiții de ocupare deplină a factorilor.

Decalajul recesionist poate fi eliminat atunci când nivelul salarial real revine la echilibru. Pentru ca prețul forței de muncă să ajungă din nou la echilibru, este necesară eliminarea factorilor perturbatori din economie. Factorii politici pot elabora diferite politici prin care să se încerce corectarea decalajului. Acestea pot ținti și creșterea PIB-ului real până la nivelul celui potențial. Chiar și în lipsa unor politici publice dedicate, prin reglarea prețurilor pe piață, decalajul recesionist poate fi redus.

Decalajul recesionist
Sursa: grafic realizat de autor

În figura de mai sus vedem că echilibrul s-a format la intersecția dintre curba cererii agregare și cea a ofertei agregate pe termen scurt. PIB-ul potențial se formează la intersecția cu curba ofertei agregate pe termen lung. În partea de jos a graficului, observăm decalajul recesionist, adică diferența dintre PIB-ul real și cel al ocupării depline.