Decontare (Reimbursment)

Prin decontare (Reimbursment) înțelegem suma de bani returnată unui delegat pentru o cheltuială făcută în interesul unei entități. De exemplu, există practica decontării cheltuielilor de transport, cazare și alimentare ale delegaților care efectuează deplasări în interesul organizațiilor.