Decontare (Reimbursment)

Prin decontare (Reimbursment) înțelegem suma de bani returnată unui delegat pentru o cheltuială făcută în interesul unei entități. De exemplu, există practica decontării cheltuielilor de transport, cazare și alimentare ale delegaților care efectuează deplasări în interesul organizațiilor. Există și posibilitatea ca angajatul să primească un avans monetar și, după efectuarea călătoriei, să-și deconteze diferența de costuri.