Depozit la termen (Term deposit)

Un depozit la termen (Term deposit) este un instrument de investire oferit de toate băncile comerciale. Depozitele se constituie la instituții financiare, au scadențe pe termen scurt, cel mult mediu și presupun plata unei dobânzi către titulari. De obicei, pentru constituirea depozitelor sunt necesare niște sume de bani minime. Desfacerea unui depozit înainte de termen atrage după sine pierderea dobânzii.