Depozit special (Special deposit)

Un depozit special (Special deposit) privește rezervele obligatorii pe care băncile comerciale sunt obligate să le constituie la băncile centrale. Aceste rezerve obligatorii sunt și un instrument prin care Banca Centrală controlează cantitatea de bani de pe piață. Cu cât cota rezervelor minime obligatorii este mai ridicată, cu atât scade capacitatea băncilor comerciale de a multiplicare a banilor.