Depresiune (Depression)

Depresiunea (Depression) se referă la o prăbușire de durată a activității dintr-o economie. De obicei, o depresiune are o durată de cel puțin trei ani de zile. În mod uzual, aceasta este însoțită și de o reducere a PIB-ului (Produsul Intern Brut) cu cel puțin 10%. În faza de depresiune a unui ciclu economic, valoarea activelor se depreciază. Investițiile realizate în aceste perioade pot să genereze beneficii semnificative.