Depresiune

Depresiunea (Depression) se referă la o prăbușire de durată a activității dintr-o economie. De obicei, o depresiune are o durată de cel puțin trei ani de zile. În mod uzual, aceasta este însoțită și de o reducere a Produsului Intern Brut cu cel puțin 10%. În faza de depresiune a unui ciclu economic, valoarea activelor se depreciază. Investitorii care dispun de numerar pot achiziționa active cu potențial de apreciere semnificativă în fazele de creștere economică. Investițiile realizate în aceste perioade pot să genereze beneficii semnificative. Pentru a reuși acest lucru, investitorii trebuie să identifice activele cu potențial în această direcție.

depresiune
Depression icons created by Freepik – Flaticon

În această fază a ciclului economi are loc o reducere generală a activității economice. Efectele probabile sunt reducerea produsului intern brut, micșorarea cheltuielilor de consum și majorarea ratei șomajului. Firmele sesizează reducerea cererii și are loc o micșorare a investiților în capital și în forța de muncă. De asemenea, pot să aibă loc restrângeri de activitate și concedieri.