Dezinvestiție

Conceptul dezinvestiție (Disinvestment) se referă la reducerea sau eliminarea unei investiții dintr-un activ, fond mutual, companie etc. În principiu, aceasta presupune vânzarea activelor sau a participațiilor în acea companie.

dezinvestiție
Recession icons created by Uniconlabs – Flaticon

Dintre motivele care stau la baza reducerii unei investiții, putem menționa:

  • scăderea valorii investiției;
  • declinul unui sector industrial;
  • scăderea cererii pe anumite piețe;
  • dorința proprietarilor de capital de a-și diversifica plasamentele;
  • randamentele scăzute ale unei companii;
  • scăderea marjelor comerciale pe anumite piețe;
  • creșterea atractivității altor companii sau piețe;
  • probleme de mediu (externalități negative);
  • etc.

(2) Dezinvestiția se poate referi și la procesul prin care un Guvern își reduce participația în companii care activează în sectorul public. Principale motive care stau la baza acțiunilor de acest gen sunt: obținerea de venituri, creșterea eficienței operaționale, încurajarea concurenței și optimizarea utilizării activelor. Acest proces nu trebuie confundat cu privatizarea, care presupune transferul proprietății și controlului către mediul privat.