Dezvoltare durabilă

Dezvoltarea durabilă (Sustainable Development) reprezintă totalitatea proceselor și metodelor de dezvoltare socială și economică care permite satisfacerea nevoilor umane existente în prezent, fără să sacrifice posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi, din perspectiva accesului la resurse naturale. Orice investiție ar trebui să țină cont utilizarea resurselor economice într-un mod sustenabil. Practic, consumul de resurse ar trebui să nu afecteze accesul generațiilor viitoare la ele. Acest deziderat este cel mai ușor de realizat prin axarea pe resurse regenerabile. Utilizarea de resurse neregenerabile ar trebui limitată. În paralel, pentru reducerea impactului asupra mediului, produsele obținute din ambele tipuri de resurse ar trebui să fie reciclate.

dezvoltare durabilă
Sustainability icons created by GOWI – Flaticon