Resurse neregenerabile

Prin resurse neregenerabile (Non-renewable resources) înțelegem acele resurse economice finite care sunt consumate în timpul proceselor economice și nu pot fi înlocuite. Dezavantajul principal al acestor resurse este că sunt finite și epuizarea lor este previzibilă. De asemenea, multe dintre aceste resurse (e.g. cărbunii, petrolul) sunt extrem de poluante. Principalul avantaj este legat de faptul că acestea pot asigura o exploatare constantă. De exemplu, o termocentrală poate funcționa neîntrerupt, cât timp are la dispoziție un stoc de cărbuni.

resurse neregenerabile
Non renewable icons created by Freepik – Flaticon

Spre deosebire de resursele regenerabile cele neregenerabile există în cantități finite. Desigur, pe termen extrem de lung, prin intermediul proceselor geologice s-ar putea forma noi depozite de petrol sau cărbune, dar procesul este unul de durată. Resursele de petrol și cărbune nu se refac suficient de repede pentru a fi integrate în procesele de producție.