Poluare (Pollution)

Poluarea (Pollution) este din punct de vedere economic o externalitate negativă a procesului de producție. În urma proceselor de producție rezultă atât bunuri economice cât și rezultate negative. Acestea din urmă pot fi deșeuri care nu pot fi utilizate în alte scopuri, noxe eliberate în atmosferă etc. Aceste rezultate negative sunt factori de poluare și costuri transmise (externalizate) către societate.