Resurse financiare (Financial resources)

Resursele financiare (Financial resurces) reprezintă totalul activelor lichide de care dispune o persoană juridică. În categoria resurse financiare putem include:

  • numerarul de care dispune firma;
  • sumele disponibile în conturi curente;
  • sumele disponibile în depozite bancare;
  •  investiții financiare cu grad ridicat de lichiditate, de tipul acțiunilor tranzacționabile la bursă și obligațiunilor;
  • etc.