Resurse financiare

Resursele financiare (Financial resurces) reprezintă totalul activelor lichide de care dispune o persoană juridică. Acestea sunt sumele de bani de care organizația dispune pentru activitatea curentă, aprovizionare, salarii, investiții, achiziții etc. În categoria resurse financiare putem include banii în diferite forme, precum:

  • numerarul de care dispune firma;
  • sumele disponibile în conturi curente;
  • sumele disponibile în depozite bancare;
  • investiții financiare cu grad ridicat de lichiditate, de tipul acțiunilor tranzacționabile la bursă și obligațiunilor;
  • etc.
Resurse financiare
Savings icons created by Flat Icons – Flaticon

Din punct de vedere al originii resurselor financiare, acestea pot fi:

  • cu proveniență internă;

În această categorie sunt incluse veniturile din vânzări generate de afacere, majorările de capital efectuate de către asociați și active cu grad ridicat de lichiditate. Altfel spus, activele interne pot fi convertite cu ușurință în numerar și utilizate în cadrul firme.

  • cu proveniență externă.

În principiu, există sursele majore din care o companie poate obține resurse de acest tip sunt instituțiile financiare și piața de capital. În această categorie se încadrează veniturile excepționale, obținute prin împrumuturi bancare, fonduri europene sau prin atragerea de noi investitori. Resursele financiare externe au frecvent și costuri de obținere. De exemplu, pentru credite firma va  plăti dobânzi, fondurile europene presupun cheltuieli de consultanță etc.